Pachter, huurder, koper, management(koppel)?
Óf we kennen ze óf we vinden ze. Mensen met de juiste kwaliteiten, ambitie en drive maken het verschil. Degene die u zoekt is altijd te vinden. Wij beschikken over een uitgebreid netwerk, waaruit we kunnen putten om de juiste (hospitality) match te maken. Is het niet voor permanent, dan in ieder geval voor een tijdelijke situatie, hetgeen de definitieve oplossing dichter bij kan brengen. In sommige gevallen kan dit ook verstandiger zijn. Wij nemen graag met u door, welke situatie voor u van toepassing kan zijn.

Pachten / huren
Wat is het verschil tussen pachten en huren? Pachten van een horecazaak betekent dat je een vast of variabel bedrag (pacht) betaalt voor al datgene wat met het gebruik van de onderneming te maken heeft (onder andere de goodwill, eventueel de naam en de horecaformule die opgebouwd is, de inventaris en de huur van het pand). Vaak wordt er een bedrag vastgesteld als percentage van de omzet óf een vast bedrag per periode.
In het geval van het huren van een horecapand gaat het meestal alleen om de huur van het pand en het vaste deel van de inventaris, zoals de bar, keukenapparatuur en dergelijke. Inventaris kan je dan zelf verzorgen. Er zijn diverse varianten in te maken.

Het is in ieder geval voor een verhuurder van een pand van belang dat een (toekomstige) exploitant over geschikte kennis, ervaring en gerichte focus beschikt om een formule voort te zetten, danwel een (nieuw) concept neer te zetten, dat bijdraagt aan de omgeving.

Op basis van een aantal te overleggen gegevens wordt een zoekprofiel opgesteld, aan de hand waarvan we de ‘search’ kunnen starten naar een pachter of huurder. Zodra er bij ons het juiste gevoel is, maken we een afspraak met de opdrachtgever, zodat een eerste oriënterende gesprek kan plaats vinden. Als dit van beide kanten bevalt, dan kan toegewerkt worden naar het sluiten van de verbintenis. Resulteert dit nog niet in het gewenste resultaat, dan wordt de search vervolgd.
Het opstellen van een ondernemingsplan en/of een marketingplan (strategisch/operationeel) kan van pas komen ter ondersteuning van de onderhandelingsgesprekken. Wij helpen u hier graag bij en beschikken over de nodige expertise. 

Pand / locatie verkopen
Een verkoper wil een pand / locatie “kwijt”. Daarbij kan het van meer of minder belang zijn, wie het koopt en wat er in de toekomst mee gaat gebeuren. Het is handig vooraf te bepalen en te overleggen in welke mate hier sprake van is. Wij treden in deze alleen op als intermediair tussen verkoper en (potentiële) koper. De uiteindelijke koopovereenkomst, juridische afhandeling, taxatie- en bouwtechnische rapporten, et cetera, zullen in handen worden gelegd van een beëdigd makelaar.

Management(koppel)
Voor een geschikte manager, afdelingshoofd, divisiedirecteur, andere managementfunctie of een managementkoppel in dienstverband gaan wij graag op zoek voor u. We stemmen het profiel met u af, waaraan de kandidaten moeten voldoen. Tevens nemen we door wat de achtergrond van het bedrijf en/of de betreffende afdeling is. We bekijken de huidige status, alsmede de gewenste toekomst van het bedrijf en/of de afdeling.

Functies vacant in operationele afdelingen, front office, sales, marketing op facilitaire of andere afdelingen?
Wij gaan graag voor u aan de slag, zowel in de horeca, de toerisme-, de recreatiebranche als de facilitaire sector en zorg. Aan de hand van een beschrijving van het takenpakket, een profielschets en omschrijving van het bedrijf en/of de afdeling starten wij de zoektocht.

Jong, oud?
Het kan gaan om jonge mensen, die branden van de ambitie en in hun jonge carrière de nodige ervaring hebben opgedaan én over het juiste talent beschikken. Of het gaat om mensen, die uitgebreidere kennis en ervaring én inzichten meebrengen en die toe zijn aan een (volgende) eigen onderneming. Seniors, die nog één keer willen vlammen, zijn er ook. Deze mensen barsten van de bagage, die ze meer dan voldoende kunnen toepassen, vaak aan de hand van meerdere concepten / formules, waarin ze gefunctioneerd hebben.

www.hospitalitymatchmaker.nl – under construction