Uitbreiden, investeren, aanpassen van de menukaart, een nieuw concept?
Welke koers gaan we varen? Hoe functioneren mijn mensen? Welke marketingstrategie te kiezen? Hoe bereiken we verbetering van het financiële resultaat? Welke indeling van de gastenruimten en/of het terrein is de meest optimale? Welke doelgroepen richten we ons op? Hoe doen we het? Welk advies heeft u voor ons? Kunnen we beginnen met klankborden?

Een heel scala aan vraagstukken kan voorbij komen bij organisatieadvies. Wij zijn in ieder geval inzetbaar in het behandelen van de volgende onderwerpen (en ieder ander onderwerp, dat u maar aandacht wilt geven. Indien nodig, werken wij erin samen met een van onze partners):

Koers van het bedrijf
Een van de meest wezenlijke vragen in een bedrijf is je af te vragen welke koers het bedrijf moet varen, vanuit het oogpunt van bijvoorbeeld continuïteit, groei, winstoptimalisatie, kansen, werkplezier, et cetera.

Positionering
Hoe krijg je de boodschap van je bedrijf, concept(en) en/of product(en) tussen de oren van je klanten en je doelgroepen

Profilering
Bij de profilering wordt bepaald hoe de gewenste uitstraling en zichtbaarheid wordt gerealiseerd.

Conceptontwikkeling
Een concept is een omschrijving van het idee wat er is om de gasten te bedienen, te servicen , van gemakken te voorzien en te laten genieten en op welke wijze dit dient te gebeuren. Het is het ontwerp/plan, waarop de organisatie wordt neergezet, het pand wordt ingericht, de uitstraling vorm krijgt en de medewerkers zullen acteren.

Menukaart
Het totale beeld, dat gecreëerd wordt van een bedrijf is hét visitekaartje van de zaak. Van het pand, de entrée, de ontvangst, de inrichting, de houding van de medewerkers, tot de bedrijfskleding, het serviceniveau, de menukaart, de gerechten, de koffie, het servies, het bestek, et cetera. Alle facetten zijn hierin betrokken. Het moet in de uitvoering kloppen bij de gekozen positionering.  In welke mate wordt er voldaan aan de verwachtingen van de gast én aan die van de eigenaar van de zaak, die een bepaald concept voor ogen had/heeft? De menukaart neemt hierin een prominente rol in. De menukaart zegt iets wezenlijks over wat je kan verwachten in het geheel.

Marketing
Onze definitie van marketing: ‘Op welke wijze kan je het gedrag van een gast beïnvloeden, zodat hij of zij bereid is om meer waarde toe te kennen aan jou en / of je bedrijf, waarbij hij / zij individueel of in een groep zelf ook waarde ervaart!’ Kortom, het is een wisselwerking, die voor beide partijen wat oplevert. Wat ons betreft op een positieve manier, dat wil zeggen, we willen mensen prikkelen (….), hun zintuigen prikkelen, beleving geven, zodat ze ongemerkt en / of bewust iets terug geven aan jou en / of je bedrijf. Dit kan een goede review zijn, het aanschaffen van nog een product/bestellen van nog een gerecht (toch een toetje nemen aan het eind van het diner …), door middel van fooi – oprechte – waardering laten blijken, het doorvertellen aan familie, collega’s of vrienden, terugkomen bij je (!), en zo voort. Eigenlijk gaat het om gastvrijheid, die benadering volgend is je beste marketing…

Investeren ja/nee
Soms is investeren nodig om een bedrijf weer in beweging te krijgen. Investeren zonder grondslag zal niet vaak het gewenste resultaat hebben. Daarom is het zaak om onder de loep te nemen om welke positionering en profilering het gaat, welk concept gehanteerd gaat worden en welke beoogde resultaten er zijn geformuleerd. Tevens is het van belang om te weten of er een bepaalde marketinginzet nodig is.
Het kan uiteraard ook zijn, dat het volslagen duidelijk is, dat er een bepaalde investering gedaan moet worden, omdat er bijvoorbeeld noodzakelijke apparatuur defect is. Of gezinnen is een van de doelgroepen en het is vanuit service-oogpunt nodig om een verschoonplek aan te brengen in het pand. Dan gaat het puur om te kijken naar of er voldoende liquiditeit is om de investering te doen op dat moment.

Haalbaarheidsstudie
Hierbij wordt bekeken of het de moeite waard is om de formule van het bedrijf aan te passen, een investering te doen, een organisatiewijziging door te voeren en vooral of het resultaat behaald kan worden, wat wordt beoogd.

Businessplan
Ondernemingsplan of businessplan, hoe je het ook noemt, het kan verhelderend werken voor jezelf, voor investeerders of financiële instellingen of als leidraad voor de korte en middellange termijn. Het kan je helpen als ijkpunt om te weten waar je staat en als grondslag om de toekomst in te gaan.
In een businessplan komen alle facetten van de (te starten) onderneming aan de orde. Het gaat om zaken als de beweegreden voor het schrijven van het businessplan, de beschrijving van het product/de dienst, de markt waarin geopereerd wordt, de organisatie, die er voor nodig is, hoe de financiering in elkaar moet zitten (inclusief onder andere exploitatiebegroting). Vaak wordt er ook een SWOT-analyse gemaakt (Analyse van sterkte-zwakte (organisatie) kansen en bedreigingen (markt), die meestal zeer verhelderend werkt. Geen businessplan is hetzelfde, omdat het altijd een persoonlijk plan is, op maat dus. Soms volstaat één A-4tje, aangezien alles duidelijk is.

Verbeteren van het resultaat
Hoe kunnen we het resultaat verbeteren? Aan welke knoppen draaien we? Kosten verlagen én omzet verhogen? Of een van beide? Een exploitatiebegroting, prognoses en cijfermonitoring wijzen uit hoe het bedrijf er voor staat op het gebied van financieel resultaat. De liquiditeitsbegroting wijst uit hoeveel geld er in kas is en welk investeringsmogelijkheden er mee gedaan kunnen worden. Een prognose wijst uit welke resultaten en kasstanden gerealiseerd kunnen worden.

Facilitaire zaken en inkoop
In iedere organisatie zijn er facilitaire zaken, welke ondersteunend zijn aan het functioneren van de organisatie, die zich bezig houdt met de kernactiviteiten. Een goede uitvoering van de facilitaire organisatie kan een positief effect hebben op het behalen van resultaten van het bedrijf. Faciltaire kosten(beheersing) kunnen de nettowinst van een bedrijf beïnvloeden.

Ontwerp van terreinindelingen
Bij uitbreidings- en/of ontwikkelingsplannen kan een nieuwe of gedeeltelijke indeling van het terrein nodig zijn. Het gaat vaak om een combinatie van gastenstromen, goederenstromen, medewerkersstromen, vervoersstromen en zichtlijnen, die bepalend zijn voor het indelen van een terrein. Gebruiksvriendelijkheid van de gebruikers staat voorop.

Ontwerp van pand- en ruimte-indelingen
De indeling van een pand en de te gebruiken ruimten is bepalend voor de sfeer en de beleving van de gasten, het werkgemak van de medewerkers en de leveranciers. De uitstraling van een pand is sfeerbepalend voor de verwachting, die je er mee wekt. Dit is werk voor vormgevers. Wat wij doen is zorgen voor een optimale logistiek, geschetst vanuit de (toekomstige) gebruikers en doelgroepen van het pand.

Klankborden
Sparren met iemand, die er met een frisse blik naar kan kijken. Die vragen stelt, die je verder helpen, die je antwoorden gaan geven, waar je wat mee kunt. Wij kunnen met onze brede kennis, ervaring, inzichten en interessen uw ‘counterpart’ zijn, waar het prettig mee klankborden is.

Starters
Hoe ga je je bedrijf vorm geven. Wat komt er allemaal bij kijken om de juiste tijd te besteden aan wat je leuk vind en wat er ook moet?

U en uw bedrijf
U heeft behoefte om een reflectie te doen op hoe u zelf tegen uw bedrijf aan kijkt en uw persoonlijke situatie. Simpelweg met de benen op tafel, aan de keukentafel of met een wandeling in het bos of toch aan de vergadertafel. Iedere vorm, iedere situatie waar u zich het beste bij voelt.